GEOINFO7 i.Wniosek

Aplikacja i.Wniosek pozwala każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi na złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bądź też wniosku dotyczącego wypisów czy wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.

Aplikacja nie wymaga instalowania żadnych wtyczek i apletów na komputerze klienckim. Ponadto istnieje również opcja zalogowania się do aplikacji wykorzystując do tego platformę ePUAP. Zaleca się używanie przeglądarek w najnowszej dostępnej wersji. Każdy użytkownik otrzymuje indywidualne konto, a czynności użytkownika aplikacji i.Wniosek jest rejestrowana z zapamiętaniem, kto, kiedy i jakie filtry stosował.

W związku z pracami techniczno-konserwacyjnymi w dniu 20 marca od godz. 7:30 możliwe utrudnienia w dostepie do programu.
Przepraszamy za niedogodności
uruchom aplikację
i.WNIOSEK