GEOINFO7 i.Wniosek

Aplikacja i.Wniosek pozwala każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi na złożenie wniosku o udostępnienie m.in.:
- mapy ewidencji gruntów i budynków
- wypisu z ewidencji gruntów i budynków (po potwierdzeniu torżsamości zarejestrowanego w urzedzie)
- mapy zasdaniczej (EGiB, BDOT500, GESUT) - zbiorów danych w formatach elektonicznych: ewidencja gruntów i budynków (EGiB), bazy danych obiektów topograficznych (BDTO500), geodezyjnej ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
pozostałych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- rejestr cen i wartości nieruchomości

Aplikacja nie wymaga instalowania żadnych wtyczek i apletów na komputerze klienckim. Zaleca się używanie przeglądarek w najnowszej dostępnej wersji. Każdy użytkownik otrzymuje indywidualne konto, a czynności użytkownika aplikacji i.Wniosek jest rejestrowana z zapamiętaniem, kto, kiedy i jakie filtry stosował.uruchom aplikację
i.WNIOSEK